Brancheteams

Som ledig vil du blive tilknyttet et brancheteam på Jobcenteret.

Brancheteamet består af 4-6 konsulenter, der har særlig viden om de fagområder, som teamet dækker.

Det betyder, at du under dine jobsamtaler kan får sparring på opmærksomhedspunkter for jobsøgning inden for dit fagområde. Du kan også få information om udviklingen på det lokale arbejdsmarked inden for de brancher, som teamet dækker.

Hvis du skifter jobmål under din ledighedsperiode, skifter du tilsvarende team.

Du kan frit vælge dine jobsamtaler blandt teamets konsulenter.

Der er tre brancheteams: 

Brancheteam 1
Servicefag (rengøring, frisør mv.)
Hotel og Restauration
Lager og logistik
Transport
Industri (produktion)
Bygge og anlæg
Grønne områder, gartner
Vandforsyning, kloak og affald
Landbrug, jagt, skov og fiskeri
Konsulenter tilknyttet teamet:
Frank Helmer Nielsen
Poul Andersen
Lone Væring Pedersen
Annette Holmsgaard Kaas
Charlotte Kirk Jeppesen
Anita Engelhardt Albertsen 

Brancheteam 2
Detail (handel)
Administration
Telemarketing
SOSU
Konsulenter tilknyttet teamet:
Anne-Vibeke Kahr Hansen
Carina Traberg
Jørgen Roland Madsen
Mette Breinholt

Brancheteam 3
Lærere og pædagoger
Sundhed (ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker og lignende)
AC’ere
Selvstændige
Konsulenter tilknyttet teamet:
Annette Korsgaard
Karsten Bæk
Søren Høy 
Vivi Malmos