Følgeudgifter for revalidender

Spørgsmål kan afklares ved personlig eller telefonisk kontakt til Jobcenter Silkeborg, Administration, tlf. 89 70 57 00.

Ansøgning om computer:

Du kan søge Jobcenter Silkeborg om bevilling af en bærbar computer, når du er bevilget uddannelsesstøtte og uddannelsesstedet bekræfter, at du skal have din egen computer for at kunne følge undervisningen.

Da der må påregnes en vis ekspeditionstid, bør ansøgning ske personligt eller telefonisk til Jobcenteret, Administration i god tid inden studiestart.
Som hovedregel indhenter Jobcenter Silkeborg skriftlig dokumentation fra studievejleder på uddannelsesstedet - både om kravet om egen computer, men også om særlige krav til computerens ydeevne og programmer.

 

Befordringsgodtgørelse:
Du kan søge om dækning af befordringsudgifter, som overstiger 24 km. pr. dag mellem hjem og uddannelses-/praktiksted.

Du kan høre om særlige regler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ved at kontakte Jobcenter Silkeborg, Administration.

Hent blanketten til befordringsgodtgørelse.

Du kan også hente blanketten om befordringsgodtgørelse hos Jobcenter Silkeborg, Administration.
Det er her du skal aflevere det udfyldte og underskrevne befordringsskema.
Der er 1-2 ugers ekspeditionstid fra du afleverer skemaet til pengene går ind på din NemKonto.

 

Bøger m.v. :
Attesteret bogliste fra uddannelsesstedet afleveres personligt eller indsendes til Jobcenter Silkeborg, Administration – helst i god tid inden studiestart, for du må regne med nogle dages ekspeditionstid.

Du kan kun regne med at få udgifter til bøger m.v. refunderet, når du på forhånd har søgt og fået materialerne bevilget.