RUMMELIG UGE 38

Uge 38 er dedikeret til Rummelig Uge, hvor der foregår en række arrangementer rundt omkring i byen - med særlig fokus på rummelighed og social ansvarlighed.

Ideen til Rummelig Uge er opstået i vores Advisory Board, som består af 22 lokale virksomheder, der giver sparring til Jobcenter Erhverv i forhold til, hvordan vi i fællesskab kan åbne endnu flere døre for de mennesker, som - trods historisk lav ledighed - stadig står udenfor arbejdsmarkedet, fx grundet fysiske eller mentale begrænsninger.

Ugen har således et stærkt fokus på, hvordan vi - i et fællesskab mellem jobcenteret, virksomhederne, de faglige organisationer og øvrige aktører - kan åbne flere døre til et arbejdsliv med få lønnede timer (fx i kombination med praktik)